18 de novembre 2007

Si és que està tan claaaaaar!

Tu veus, Giorgio? Hi ha gent que explica les coses millor que tu, sense tants de romanços! Mira, mira, el Benjamí sí que parla clar, i sense donar-li tant voltes al cap: la ploma és seua i la gasta per al que vol! Què què? Doncs, això. I al Defensor del Poble, que l'investiguen: què voldrà dir això? En el meu país, ja l'hauríem llançat a l'aigua, fresqueta, fresqueta...

Powered by ScribeFire.