16 de setembre 2008

No vull fer un post laboral

De manera que haureu d'esperar a un altre dia. Paciència.

REEDICIÓ

Pocs minuts després...

Puix, senyors... això era i no era... fa molts, molts anys, en una galàxia molt llunyana... una cunselleria d'educància on, per resoldre el greu problema del fracàs educatiu, van emetre una ordre adreçada a totes les matèries de llengua que s'impartien (ensenyar, feia anys que ningú no ensenyava res) al batxillerat, que deia que, només per parlar, es puntuava el 25% de la nota, i només per escriure, es puntuava un altre 25%. Una història de ciència ficció?

13.8.1 Criteris generals - Batxillerat
"... En el cas de les matèries de l’àmbit de llengües, l’expressió oral ha de representar com a mínim el 25% de la qualificació final de cada matèria. Es potenciarà també la producció de textos creatius de tot tipus (descripcions, argumentacions, valoracions, etc.) i l’avaluació d’aquests escrits haurà de representar com a mínim el 25% de la qualificació final de cada matèria d’aquest àmbit. Aquesta avaluació la farà el professorat de llengües d'acord amb les observacions pròpies i amb les valoracions que li transmeti el professorat de les altres matèries. El centre haurà d'incloure en el seu projecte educatiu les directrius de treball de l’expressió oral i escrita per al conjunt de les matèries de batxillerat ..."

Més que de ciència ficció, jo parlaria de renaixement del surrealisme, o de la literatura de terror.

Powered by ScribeFire.