08 de juny 2008

Barak Obama, alcalde de Morón de la Frontera

En vista de l'esperit religiós dels regidors i de l'alcalde de Morón de la Frontera, Manuel Morilla, he estat meditant sobre el tema i he arribat a les conclusions següents:
  1. Barak Obama no assolirà la presidència dels EEUU, que potser estan preparats per a veure una dona o un negre ("afroamericà" és un terme inexacte perquè inclou, també, els descendents de magrebins) candidats a la Casa Blanca, però dubte que ho estiguen per elegir-los presidents.
  2. Hilary Clinton es tornarà presentar el 2012 i derrotarà, sense gaire problemes, el candidat republicà, que ho haurà fet tan mal com els precedents i que haurà fet que els americans es guanyen, encara més, l'antipatia del món. (És curiós, però els dos únics americans que conec no se la mereixen, aquesta antipatia.)
  3. Barak Obama, buscant una nova sortida per a la seua carrera política, es fixarà en Morón de la Frontera, on han elegit democràticament Maria Auxiliadora com a alcaldessa honorària. Recapacitarà, i, acostumat com està a acabar els seus mítings amb un "Déu beneïsca Amèrica!", veurà que no és tan difícil canviar-lo per un "Déu beneïsca Morón de la Frontera i el seu pollastre!"
  4. Maria Auxiliadora, per por de veure's esquitxada amb els darrers escàndols de corrupció (no em pregunteu quins: la bola de cristall no dóna per a tant), es retirarà discretament de la campanya, dedicarà un parell de xiulits a l'actual alcalde i se'n tornarà al cel, on deu de tindre un "cortijo" d'allò més cuco.
En resum, carinyets, que els instegristes habiten entre nosaltres, no porten turbant i alguns, a més a més, van de progres.