14 d’octubre 2007

Serà la reravera?

No sé si és cosa de la reravera, o primavera d'hivern, el cas que, quan he llegit aquest post, se m'han fet les dents llargues i no he pogut evitar pensar que jo també en vull una així. Bé, aproximadament: el meu nivell de geekisme no és tan alt.


Powered by ScribeFire.