11 de gener 2007

Afegir el vostre gestor de descàrrega preferit a Opera

Ja vaig explicar en un article anterior que, finalment, m'havia instal·lat en Linux el que havia arribat a ser el meu navegador preferit en Windows, Opera. Vaig dir que inclou un gestor de descàrrega molt eficient, que permet, per exemple, aturar una descàrrega i continuar-la després, fins i tot, d'haver reiniciat l'equip. Tanmateix, de vegades preferisc usar altres gestors (sobretot quan es tracta d'arxius molt grans, tipus isos de CDs). Doncs, bé, com els seus germans windowsers, l'Opera linuxàtic permet afegir-los al menú contextual que s'obri quan feu clic dret sobre l'enllaç al recurs que us voleu baixar.

En Windows (m'ha tocat revisar-m'ho per recordar com es feia), només cal editar (amb un editor de text pla, tipus Notepad) l'arxiu standard_menu.ini que es troba al directori Opera\menu\ (el lloc on es troba aquest directori dependrà de quina versió de Windows teniu instal·lada, i de si heu fet algun canvi respecte al directori Arxius de programa). Dins d'aquest arxiu, busqueu la secció [Link Popup Menu]; veureu que està seguida d'una sèrie de línies que es corresponen amb les que mostra el menú contextual dels enllaços. Ara, només heu d'afegir, dins d'aquesta secció, una línia com la següent:

Item = "Descarrega amb el meu descarregador" = Execute program, "C:\Arxius de programa\Descarregador\descarregador.exe", "%1"

que vol dir: afegeix al menú contextual dels enllaços una línia amb el text que apareix entre les primeres cometes i, si hi faig clic, executa el programa indicat entre les segones cometes tot passant-li com a paràmetre la URL de l'enllaç. Almenys, així funcionava en Opera 8.5.

En Linux, com era d'esperar, l'estructura de directoris és distinta, de manera que l'arxiu standard_menu.ini es troba a /usr/share/opera/ini/ . L'editem amb un editor de text pla, busquem la secció [Link Popup Menu] i hi afegim una línia similar a la següent:

Item, "Descarrega amb gwget" = Copy link & Execute program, "/usr/bin/gwget", "%c"

que vol dir: afegeix al menú contextual dels enllaços una línia amb el text que apareix entre les primeres cometes i, si hi faig clic, copia l'adreça de l'enllaç a la memòria (%c), executa el programa indicat entre les segones comentes tot passant-li com a paràmetre la URL de l'enllaç (que havies copiat a %c). I, sí, funciona.

No sé si les diferències en la sintaxi de la línia a afegir depenen del fet que es tracta de dues versions distintes (la 8.5 en el primer cas, i la 9.1 en el segon) o si es deuen al fet de treballar sobre SO distints. Com que el Google no m'ha permés trobar la resposta a com ho havia de fer i m'ha tocat esbrinar-ho amb el sistema de prova i pifiada, m'ha semblat interessant penjar-ho ací, tal volta li resulte útil a algú.