27 de juliol 2007

Gràcies, Joanne
Powered by ScribeFire.

21 de juliol 2007

The last Harry Potter is here!!!!El principi del final

Tot a punt per començarMai no havia esperat tant un llibre.


Mai no havia desitjat tant llegir un llibre.


Mai no havia temut tant llegir un llibre.
I mai no m'havia donat tanta ràbia el meu pèssim anglès!
Powered by ScribeFire.